Zelf ervaren

Implementatie

Hoe wij zorgen dat Coconut een succes wordt

Omdat elk bedrijf anders is, nemen wij uitgebreid de tijd om ervoor te zorgen dat Coconut ook in uw bedrijf een succes is. Een implementatietraject bestaat uit de volgende stappen:

 

Projectopstart

Wij maken een projectplan en zorgen dat projectmedewerkers en specialisten gedurende het project beschikbaar zijn.

 

Inventarisatie

Samen met u inventariseren we de eisen en wensen voor een succesvolle implementatie. We beantwoorden vragen als "Welke modules gaan we inrichten?", "Wie worden de Key Users?" en "Welke delen van de organisatie worden geraakt?"

 

Implementatie

De Coconut-omgeving wordt opgebouwd en ingericht n.a.v. de eerdere inventarisatie.

 

Functionele test

Na implementatie vindt er een functionele test plaats: Toekomstige gebruikers testen alle aspecten van het systeem om te bepalen of de implementatie naar wens is.

Gevonden verbeterpunten worden geëvalueerd en zo nodig verholpen.

 

Acceptatie

Als de functionele test is afgesloten, kijken wij met de klant of er een "Go" gegeven wordt voor ingebruikname van het systeem.

 

Oplevering

Zodra er een "Go" is gegeven, wordt Coconut in samenspraak met u in gebruik genomen.

 

Coaching

Het is natuurlijk niet de bedoeling om alleen iets technisch neer te zetten, we volgen ook hoe de invoering van Coconut verloopt en hoe we dit kunnen optimaliseren.