Zelf ervaren

Coconut in OGD “core-business” geïntegreerd

26 juli 2011

Betere samenwerking en communicatie met minder e-mails en telefoongesprekken

De dagelijkse gang van zaken op de servicedesk van één van de grootste klanten van OGD, wordt uitgevoerd door OGD’ers. Bij deze klant wordt Coconut door het klantenteam van OGD’ers gebruikt om efficiënter te werken, door snelle communicatie en plaats- en tijdsonafhankelijk werken.

 

Het doel is om snel te kunnen inspringen op de wensen van de klant en medewerker door gebruik te maken van open communicatie tussen de OGD’ers bij de klant onderling en met de interne OGD afdelingen. Dit heeft tot gevolg het sneller kunnen nemen van tactische beslissingen en het op de hoogte zijn van spelende zaken. 

Wie zijn er betrokken?

De van OGD afkomstige service level manager heeft bij de klant het initiatief genomen om via Coconut te communiceren over lopende projecten en de ontwikkeling van de verschillende OGD’ers bij de klant. De service level manager heeft verschillende (project)groepen aangemaakt en heeft de volgende processen daarin betrokken:

 

Centraal in de groepen staan:

Praktijkvoorbeelden van efficiënter werken

De betrokkenen zijn minder tijd kwijt aan e-mail omdat iedereen makkelijk en snel met meerdere personen kan communiceren.

 

Rapportages, notulen, maandelijkse evaluaties worden makkelijk gedeeld waardoor iedereen op de hoogte is van de stand van zaken. Besprekingen duren hierdoor korter en zonder veel tijd te spenderen is P&O en accounmanagement OGD op de hoogte van de situatie bij de klant.

 

Het kennisprofiel van de OGD medewerkers op Coconut wordt bij de klant wordt goed up-to-date gehouden waardoor de ontwikkeling van de medewerkers makkelijk gepeild wordt.

 

De voordelen zijn duidelijk: de informatie is voor iedereen in het klantenteam toegankelijk en de leden kunnen lijsten met actiepunten updaten. Informatie is voor de betrokkenen overal toegankelijk. Het enige wat je nodig hebt is een browser en internet.