Zelf ervaren

Intranet maakt een social revival door. Waarom?

3 april 2014
Stijn Dijkers

Marketing & communicatie

Stijn's avatar

Het beeld van intranet is flink veranderd de afgelopen jaren. Organisaties beseffen dat ze meer nodig hebben dan een klassiek intranet, merken we. We zien van een verschuiving in de interne communicatie: intranet speelt hierin een steeds belangrijkere rol, op weg naar een meer sociaal intranet.

 

Zo rapporteerde Computable vorige maand over de social revival die intranet doormaakt bij bedrijven. Onderzoeksbureau Gartner kwam met de verwachting dat de helft van alle grote organisaties voor 2016 over een sociaal intranet beschikt. Dit sociale intranet wordt dan bovendien in 30% van de gevallen net zo essentieel gevonden als e-mail en telefoon. Waar komt deze verschuiving vandaan?

Verklaringen voor de social revival van intranet

De verwachte groei in behoefte aan een sociaal intranet is ten dele te verklaren met verandering van de manier waarop medewerkers zelf communiceren. Mensen zijn namelijk de afgelopen jaren gewend geraakt aan social media: meer dan 60% van de Nederlanders is bijvoorbeeld actief op Facebook. Nederland loopt daarmee voor op andere Europese landen, ook in het gebruik van LinkedIn en Twitter.

 

Verandering is ook merkbaar in organisaties. Veel medewerkers zijn echte kenniswerkers geworden. Zij werken met collega’s uit verschillende afdelingen samen in projectteams, waarin zij geprikkeld worden buiten de silo van hun specialisatie te denken. Bedrijven ontwikkelen zich daarbij steeds meer tot netwerkorganisaties waarin hiërarchie bovendien minder invloed heeft op de manier waarop er gewerkt wordt.

Behoefte aan een systeem dat medewerkers helpt makkelijker te communiceren

Deze veranderingen in organisaties en bij medewerkers maken dat organisaties behoefte hebben aan systemen die kenniswerkers ondersteunen in hun werk. Het traditionele intranet voldoet in veel gevallen niet meer.

 

We zien dat er behoefte bestaat aan een systeem dat verschillende informatiebronnen integreert en relaties en kennis voor medewerkers binnen handbereik brengt. Een systeem dat helpt mensen met elkaar in verbinding te brengen. Een systeem dat zo communiceren efficiënter en gemakkelijker maakt.

 

Een private social network als Coconut is gebouwd om in deze nieuwe behoeften te voorzien. Een gebruiksvriendelijk systeem dat aansluit bij wat medewerkers verwachten en de mens centraal stelt. Meer weten over Coconut? Neem contact met ons op, of ervaar Coconut zelf in onze live demo.