Zelf ervaren

Hoe meet je het succes van je sociaal intranet?

29 januari 2015
Stijn Dijkers

Marketing & communicatie

Stijn's avatar

Het is een vraag die speelt bij veel organisaties die een sociaal intranet of een andere vorm van interne sociale netwerken gebruiken: hoe meten we het succes ervan? Meten is weten, maar bovenal is nadenken over doelstellingen en bijhorende key performance indicators (KPI’s) belangrijk. We zetten het proces uiteen in vier stappen.

Bepaal wat succes betekent voor jouw organisatie

Het gebruik van sociale media voor interne zakelijke doeleinden staat berucht om de lastig aan te tonen meerwaarde, vaak in één zin genoemd met de return on investment (ROI). Maar wat is succes? Om succes of meerwaarde te kunnen meten, moet eerst bepaald worden wat succes betekent voor jouw organisatie. Dat verschilt per organisatie en is afhankelijk van de situatie. Bepaal daarom van tevoren doelstellingen voor het sociale platform.

De meerwaarde van KPI’s voor jouw sociaal intranet

Doelstellingen zijn het liefst eenvoudig te vertalen naar meetbare KPI’s. Informatie die je wint met behulp van je KPI’s en meetmomenten geeft al snel mooie grafieken die helpen om stakeholders inzicht te geven in het gebruik van het platform. Naast het geven van inzicht, helpt het ook ter ondersteuning van de business case voor het sociale intranet in je organisatie. De informatie helpt ook de voordelen te concretiseren en expliciet te maken. Daarnaast helpt het ook bij het geven van richting in het bijsturen van je strategie met betrekking tot het beheer van je platform.

Goede KPI’s voor interne sociale netwerken

Wat goede KPI’s zijn, verschilt per organisatie. Waar de ene organisatie wil sturen op veel aangemaakte pagina’s met informatie, ten behoeve van kennisdeling, wil de andere organisatie sturen op veel unieke ingelogde gebruikers. Denk verder bijvoorbeeld aan ingevulde profielen, paginaweergaven of actieve gebruikers. Intranetizen heeft een interessant blog over KPI’s voor intranetten.

 

In hun blog benadrukken ze: meet alleen hetgene waarvan je van plan bent op te acteren. Grote overzichten met meetpunten van veel KPI’s kunnen indrukwekkend zijn, maar als je van tevoren geen vervolgacties concretiseert voor wanneer KPI’s bepaalde waarden overschrijden, heeft het meten ervan weinig nut. Het samenstellen van de juiste groep KPI’s is echter een proces van verfijning over langere tijd, waarin je KPI’s besluit achterwege te laten en andere besluit toe te voegen. Ter inspiratie vertelt Philips in deze blog over hun proces en enkele van hun KPI’s.

In vier stappen succes meten

Start vandaag nog met nadenken over de doelstellingen die jouw organisatie met het interne sociale platform heeft. Bedenk ten tweede welke meetbare KPI’s daarbij passen. Creëer vervolgens periodieke meetmomenten met ingerichte meetinstrumenten voor je KPI’s. En tot slot: periodiek je KPI’s evalueren en verfijnen.

 

Onze gespecialiseerde Coconut implementatiebegeleiders helpen organisaties bij het bepalen van hun doelstellingen met hun sociale platform, bij het bepalen van KPI’s en het opzetten van meetinstrumenten. Meer weten? Neem contact met ons op.